Taken at: South Pointe Park, Miami Beach, Florida
Taken with: iPhone 11 Pro